duminică, 3 aprilie 2011

Test la Geografia României- semestrul II

A. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă şi completă:

1. Densităţile cele mai mici de populatie se întâlnesc în Podişul Dobrogei si în unitatea de relief apropiată numită……………...

2. In partea de E a ţării patrunde o influenţă climatica ………

3. In regiunile de dealuri tipul de sate întâlnite, este cel ……

4. Intre 200 m si 600 se afla etajul de vegetatie al ……………

5. Cel mai mare oras din Dealurile de Vest este …………………

6. Resedinta judetului Dâmboviţa este în orasul………………..

7. Orasul Zalău este resedinta judetului…………………………….

8. In partea de SV (Banat) a ţării traieste o minoritate nationala numita …………………………… 3p.

B. Incercuiti răspunsul corect (litera).

1.Clasa de soluri întâlnită în etajul fagului este:

a) cambisoluri; b) molisoluri; c) spodosoluri; d) argiluvisoluri.

2. Orasul Alexandria este resedinta judetului:

a) Prahova; b) Pitesti: c) Teleorman; d) Dâmboviţa.

3. Sate risipite se întâlnesc în:

a)zona centrala a Câmpiei Române; b) Sudul D.C.T.; c) Dobrogea; d) zona montana.

4.Influenta pontică apare în partea de;

a) SE a ţării; b) SV a ţării; c) V a ţării; d) NE a ţării.

C. Explicati pe scurt:

a. ce reprezinta structura nationala sau etno-lingvistica. 2p.


b. scrieti o deosebire si o asemanare între Muntii Banatului si Muntii Apuseni care să se refere la climă ( temperaturi, precipitaţii, etaje climatice, influente climatice).

4p.

Deosebire :

Asemanare :

D. Caracterizati la alegere doua orase din Depresiunea colinara a Transilvaniei şi două oraşe din Câmpia Româna, precizând pentru fiecare: pozitia geografica şi sau râul pe care se afla, vechimea, numarul populatiei si judetul a cărui resedinţă este.

EX.

Depresiunea colinară a Transilvaniei:

1.Cluj Napoca:

2.Sibiu:

EX.

Câmpia Româna:

3.Pitesti

4.Craiova

RĂSPUNSURI:

A

 1. Delta Dunarii
 2. continentala sau de ariditate sau est europeana
 3. răsfirate
 4. stejarului
 5. Baia Mare
 6. Târgoviste
 7. Sălaj
 8. şvabi sau sârbi

B.
 1. a;
 2. c;
 3. d;
 4. a;

C.
a.Structura nationala se refera la etniile sau nationalitatile ce traiesc în România si la procentul pe care îl ocupa din populatia totala: români, maghiari, tigani, germani, ruşi, ucraineni, turci, tătari, sârbi, armeni, evrei, etc.
b. -deosebire: Muntii Apuseni sunt dominati de influenta climatica oceanica, iar Muntii Banatului de cea submediteraneeana;
-asemanare: în ambele grupe de munti se întâlneste etajul climatic montan si de dealuri înalte.

D.
1. Cluj Napoca: situat în vestul Depresiunii colinare a Transilvaniei, pe Somesul Mic, vechimea este antică- daco romana (Napoca), populatie de peste 300 de mii de locuitori, resedinta judetului Cluj .
2. Sibiu: este situat pe râul Cibin, in depresiunea cu acelasi nume, este oras medieval, populatia de peste 100 de mii de locuitori si resedinta judetului omonim.
3. Craiova: este situat în nordul Câmpiei Olteniei, pe râul Jiu, are vechime medievala, populatie între 200 si 300 de mii de locuitori si este resedinta judetului Dolj;
4. Pitesti: este situat în nordul Câmpiei Piteştilor, pe râul Argeş, este medieval, are peste 100 de mii de locuitori si este resedinta judetului Arges.

5 comentarii: