marți, 26 aprilie 2011

Profesorul...lichea

Da lichelele sunt printre noi: pe santier, la birou, oriunde dar ce caută în şcoală?
De ce?
,,Cică '' predă, sau se face că predă.
Este un specimen destul de rar, dar extrem de adaptabil la mediul şcolar.
El (ea) urmăreşte, verifică, caută oportunităţi să parvină sau să profite de pe urma bunului simţ al altora, al elevilor sau al părinţilor.
Este permanent la vânătoare, este asemeni elevului lichea, vrea doar să înşele.

Ce este o lichea?

Un om lipsit de caracter ce n-are respect pentru elevi, pentru ca nu-i vede decât ca nişte ugere bune de muls... avantaje.

Ce este lichelismul?

Lipsa de demnitate si de corectitudine.
Demnitate?... Nu vindem iar de împrumut nu este, aşa că ne dăm deontologi dar suntem schiopi.
Corectitudine?... Elevul nu are nevoie de aşa ceva, el trebuie sa înghită, să tacă, sa presteze cu drag în folosul lichelei, sa aducă atenţii, să mearga la pregatire la lichea şi să se dea interesat de ce spune ipochimenul.
Cât să treacă puntea.

Licheaua nu pune note decât la sfârşit şi alea din burtă sau pe conjuncturi sau se interesează întâi dacă este rost de un avantaj, al cui este copilul si dacă nu cumva se face vreo presiune din partea şefilor( pe care îi perie cu orice ocazie).
Un lucru este clar, lichelei îi displac oamenii de caracter cum ar fi: cei ce muncesc corect, cei care îsi fac un nume în breaslă, cei care au autoritate izvorâtă din respect faţă de meserie şi faţă de elevi, îi este frică si reactioneaza ciudat, simte ca este dominat si vorbeste mult si degeaba. Oricum nu mai impresioneaza pe nimeni nici macar pe el (ea) însuşi.
Orice asemanare cu lichelele din şcoala voastra este absolut întâmplătoare .

miercuri, 6 aprilie 2011

Test la Geografia României, clima-populatie

Acesta este un test din partea a doua a materiei de clasa aVIII a, care implica mai multe capitole.

 1. Completati spatiile libere cu informatia corecta şi completa :
  1. Lacul de acumulare construit pe Lotru, în Muntii Parâng se numeste…………
  2. In Dealurile de Vest domina etajul de vegetatie al …………………………….
  3. Diferenta dintre natalitate si mortalitate se numeste ………………………
  4. Satele situate in zonele de deal si podis , cu vii si livezi printre case se numesc……
  5. Denumirea daco-romana a orasului Alba Iulia era ……………………..
  6. Clasa de soluri întâlnita în zona de vegetatie a stepei este cea a ……………
  7. Influenta climatica din Podisul Sucevei se numeste…………
  8. Cel mai mare afluent al Ialomitei este râul …………….
  9. Cel mai mare afluent al Siretului se numeste .......... si izvoraste din Muntii...
  10. Iazurile se întâlnesc in partea ………. a Depresiunii colinare a Transilvaniei.

2p.

 1. Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect, dintre variantele oferite:

1.Motrul traverseaza unul dintre urmatoarele podisuri:

a.Podisul Târnavelor; b.Podisul Sucevei;c.Podisul Getic;d.Podisul Dobrogei.

2. Orase medievale ( feudale) sunt:

a. Cluj, Iasi, Craiova;

b. Constanta, Arad, Sibiu,

c. Iasi, Pitesti, Timisoara; 2p.

 1. Aveti in vedere urmatoarele caracteristici ale unor oraşe din tara noastra :
  1. situat în Câmpia Româna, centru al ind. de automobile, resedinta Jud. Dolj—scrieti, numele orasului, nr de loc., râul pe care se afla, vechimea.
  2. situat în Dealurile de Vest, la poalele M-tilorGutîi-scrieti; numele orasului, depresiunea in care se afla, nr de locuitori, vechimea. 8p.
 1. Realizati corespondenta, scriind litera în dreptul cifrei din coloana A.

A B

…..1.Depr.Petroşani a. stepa

…..2.Depr. Comănesti b.iazuri

…..3.Depr. col a Transilvaniei c.Jiu

…..4. Pod. Getic d.Trotus

…..5. Câmpia Româna e. infl.submediteraneene

…..6. Subcarpatii Moldovei f. cute diapire

2p.

E. Enumerati doua tipuri de lacuri din Câmpia Româna si scrieti câte un exemplu si doua tipuri de lacuri din Podisul Dobrogei, si scrieti câte un exemplu(denumire).6p.

duminică, 3 aprilie 2011

Test la Geografia României- semestrul II

A. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă şi completă:

1. Densităţile cele mai mici de populatie se întâlnesc în Podişul Dobrogei si în unitatea de relief apropiată numită……………...

2. In partea de E a ţării patrunde o influenţă climatica ………

3. In regiunile de dealuri tipul de sate întâlnite, este cel ……

4. Intre 200 m si 600 se afla etajul de vegetatie al ……………

5. Cel mai mare oras din Dealurile de Vest este …………………

6. Resedinta judetului Dâmboviţa este în orasul………………..

7. Orasul Zalău este resedinta judetului…………………………….

8. In partea de SV (Banat) a ţării traieste o minoritate nationala numita …………………………… 3p.

B. Incercuiti răspunsul corect (litera).

1.Clasa de soluri întâlnită în etajul fagului este:

a) cambisoluri; b) molisoluri; c) spodosoluri; d) argiluvisoluri.

2. Orasul Alexandria este resedinta judetului:

a) Prahova; b) Pitesti: c) Teleorman; d) Dâmboviţa.

3. Sate risipite se întâlnesc în:

a)zona centrala a Câmpiei Române; b) Sudul D.C.T.; c) Dobrogea; d) zona montana.

4.Influenta pontică apare în partea de;

a) SE a ţării; b) SV a ţării; c) V a ţării; d) NE a ţării.

C. Explicati pe scurt:

a. ce reprezinta structura nationala sau etno-lingvistica. 2p.


b. scrieti o deosebire si o asemanare între Muntii Banatului si Muntii Apuseni care să se refere la climă ( temperaturi, precipitaţii, etaje climatice, influente climatice).

4p.

Deosebire :

Asemanare :

D. Caracterizati la alegere doua orase din Depresiunea colinara a Transilvaniei şi două oraşe din Câmpia Româna, precizând pentru fiecare: pozitia geografica şi sau râul pe care se afla, vechimea, numarul populatiei si judetul a cărui resedinţă este.

EX.

Depresiunea colinară a Transilvaniei:

1.Cluj Napoca:

2.Sibiu:

EX.

Câmpia Româna:

3.Pitesti

4.Craiova

RĂSPUNSURI:

A

 1. Delta Dunarii
 2. continentala sau de ariditate sau est europeana
 3. răsfirate
 4. stejarului
 5. Baia Mare
 6. Târgoviste
 7. Sălaj
 8. şvabi sau sârbi

B.
 1. a;
 2. c;
 3. d;
 4. a;

C.
a.Structura nationala se refera la etniile sau nationalitatile ce traiesc în România si la procentul pe care îl ocupa din populatia totala: români, maghiari, tigani, germani, ruşi, ucraineni, turci, tătari, sârbi, armeni, evrei, etc.
b. -deosebire: Muntii Apuseni sunt dominati de influenta climatica oceanica, iar Muntii Banatului de cea submediteraneeana;
-asemanare: în ambele grupe de munti se întâlneste etajul climatic montan si de dealuri înalte.

D.
1. Cluj Napoca: situat în vestul Depresiunii colinare a Transilvaniei, pe Somesul Mic, vechimea este antică- daco romana (Napoca), populatie de peste 300 de mii de locuitori, resedinta judetului Cluj .
2. Sibiu: este situat pe râul Cibin, in depresiunea cu acelasi nume, este oras medieval, populatia de peste 100 de mii de locuitori si resedinta judetului omonim.
3. Craiova: este situat în nordul Câmpiei Olteniei, pe râul Jiu, are vechime medievala, populatie între 200 si 300 de mii de locuitori si este resedinta judetului Dolj;
4. Pitesti: este situat în nordul Câmpiei Piteştilor, pe râul Argeş, este medieval, are peste 100 de mii de locuitori si este resedinta judetului Arges.