vineri, 20 septembrie 2013

Clasa a VIII a- Test pentru Poziția geografică a RomânieiUnitatea de învățare nr. 1

Obiective urmărite:
- elevii explică poziţia României pe Glob şi pe continent;
-         elevii enumeră consecinţele acestei situări;
-         elevii determină pe hărţi poziţia ţării noastre;
-         elevii enumeră vecinii şi punctele extreme ale ţării noastre.

A.Poziţia geografică a României şi consecinţele acesteia

Tipuri de itemi

  1. Completaţi spaţiile libere cu termenii corecţi preluaţi din enumerarea de mai jos:

Poziţia matematică a României pe Glob se raporteaza la paralela de 45 de grade …………………..nordica, şi la meridianul de 25 de grade longitudine ………………
Pe continent, Romania este situată la nord de ……………………………….., faţă de care se afla la mai puţin de 1000 de kilometri şi la est de Oceanul Atlantic, care reprezintă limita de ………….a Europei. Consecinţa directă a situării în Emisfera Nordică, a României, la jumatatea distanţei  dintre ……………………… şi Polul Nord, este caracterul ……………………… al climei.

Termeni :vest, latitudine, continental, estică, temperat, Oceanul Arctic, Marea Baltică, Marea Mediterană, Ecuator, Meridianul Greenwich, est, nord.

  1. Citiţi cu atenţie urmatoarele enunţuri. Dacă afirmaţia este adevarată încercuiţi A, iar dacă este falsă încercuiţi F. Argumentaţi alegerea răspunsului.

  1. F. 1. România se afla în Europa Centrală, datorită situării la distanţe egale faţă de extremităţile continentului.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. F. 2. Jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord, este indicată în România de prezenţa climei temperate.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.   F. 3. Distanţele egale faţă de extremităţile estică, vestică şi nordică, indică pentru ţara noastră o clima mai caldă în sud.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


B.   Limitele şi punctele extreme ale României

  1. Realizaţi corespondenţele. Puneţi în dreptul cifrei de la coloana A litera corespunzătoare din coloana B.

A                                                                                              B
…..1. Ungaria                                                   a. Est
…..2. Serbia ( Iugoslavia )                                 b. Nord
…..3. Bulgaria                                                  c. Sud -Vest
…..4. Ucraina                                                   d. Nord -Vest
…..5. Marea Neagră                                          e. Sud
…..6.Rep. Moldova                                          f.Sud-Est

2. Aveţi următoarea enumerare:Timiş, Rădăuţi,Teleorman,  Zimnicea, Tulcea, Chilia, Sulina, Botoşani, Sighetul Marmaţiei, Giurgiu, Horodiştea, Vama Veche, Beba Veche.

                  Selectaţi:
     a.punctele extreme ale României V……………………………………………S……………………………………E………………………………………………N…………………………

     b.judeţele extreme- în care se află localităţile de mai sus ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………